Obavještenja

2 Jun

Prijemni ispit nije eliminatoran, ali mu se mora pristupiti

Obavještavamo kandidate da ove godine prijemni ispit na stručnom studiju nije eliminatoran, što znači da možete biti primljeni i sa 0 bodova ako budete među najboljih 50 kandidata. Ipak, izlazak na prijemni ispit je obavezan, pa makar predali i prazan list.

Naime, jedna od najvećih primjedbi studenata koji su upisivali stručni studij prošle, 2019. godine, bio je neravnopravan tretman kandidata za stručni studij na ETFu i na PMFu. Stručni studiji na ova dva fakulteta su srodni, pokrenuti su istovremeno i imaju veliki procenat sličnih predmeta. No, na PMFu ne postoji prijemni ispit, što je dovelo studente koji su bili zainteresirani za studij na ETFu u neravnopravan položaj. Zbog toga je odlučeno da ove godine i na ETFu prijemni ispit ne bude eliminatoran za stručni studij. Prijemni ispit ostaje obavezan kao i ranijih godina za studije prvog ciklusa.

Kao i ranijih godina, ETF nastoji da omogući svim studentima koji se kandiduju za studije prvog ciklusa i ne zadovolje na tim studijima da se prijave za upis na stručni studij. Da bi to bilo moguće, za stručni studij mora također postojati prijemni ispit. Nova pravila upisa na Univerzitet u Sarajevu (o kojima više možete čitati na stranici upis.unsa.ba) govore o fakultetima za koje postoji ili ne postoji prijemni ispit, a ne o studijskim programima. Dakle, Elektrotehnički fakultet se morao izjasniti da je za upis na ovaj fakultet potreban izlazak na prijemni ispit, što samim time obuhvata i stručni studij.

Zbog svega ovoga, studenti koji apliciraju za stručni studij moraju pristupiti prijemnom ispitu. Konkurs za upis navodi da student koji ne pristupi prijemnom ispitu neće biti primljen bez obzira na broj bodova ili kandidata. Kandidati mogu predati potpuno prazan papir ako žele, ako zbir bodova (koji obuhvata i uspjeh u srednjoj školi te rezultate sa takmičenja) bude dovoljan da studenti budu među najboljih 50 kandidata, studenti će biti primljeni. Ipak, preporučujemo studentima da probaju raditi zadatke radi boljeg rangiranja.

Prilozi: