Obavještenja

17 Jun

Promjena studijskog programa

Skrećemo pažnju studentima koji žele preći sa studijskih programa prvog ciklusa na ETFu (AE, EE, RI ili TK) na Stručni studij "Razvoj softvera" da trebaju slijediti Pravilnik o ekvivalenciji položenih ispita UNSA.

Pravilnik o ekvivalenciji položenih ispita na Univerzitetu u Sarajevu

Proteklih godina je bilo određenih problema i kašnjenja jer se studenti nisu pridržavali pravilnika. Ono što je bitno jeste da student treba popuniti obrazac "Zahtjev za ekvivalenciju" koji se može preuzeti na prethodnom linku, i priložiti Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena) (ako student nije položio niti jedan ispit onda nije potrebno). Iz Uvjerenja je vidljiv naziv fakulteta, a studenti ETFa ne moraju dostavljati Nastavni plan i program jer je poznat.

Ovako kompletiran Zahtjev se predaje na protokol ETFa (u prostorijama dekanata, prvi sprat, iznad studentske službe) te se naslovljava na Dekana ETFa (zahtjev se ne upućuje šefu odsjeka, koordinatoru studijskog programa, prodekanu za nastavu itd. nego isključivo Dekanu ETFa). Tek po primitku zahtjeva Dekan imenuje Komisiju za provođenje postupka ekvivalencije te prosljeđuje sve zahtjeve Predsjedniku Komisije kako piše na Zahtjevu.

Studentima predlažemo da zahtjev predaju što prije, a po mogućnosti prije ljetnjih godišnjih odmora kako bi komisija imala vremena da blagovremeno donese odluku po zahtjevu. Naravno, ako planirate u međuvremenu položiti još neke predmete u septembarskom roku onda predajte zahtjev kada upišete željene ocjene.