Novosti

18 Okt

Spisak studenata prve godine po grupama

Spisak studenata prve godine stručnog studija Razvoj softvera po nastavnim grupama nalazi se u prilogu. Raspored časova je objavljen na zvaničnoj courseware stranici Fakulteta.
(više…)

06 Okt

Prvi stručni specijalisti odbranili završne radove

Tokom 5. i 6. 10. 2020. ukupno 8 studenata su, odbranom završnog rada - prakse, uspješno okončali studij, čime su stekli pravo na korištenje zvanja "Stručni specijalista za razvoj softvera". Studentima čestitamo i želimo sve najbolje u budućoj karijeri i studiju.
(više…)

2 Jun

Prijemni ispit nije eliminatoran

Obavještavamo kandidate da ove godine prijemni ispit na stručnom studiju nije eliminatoran, što znači da možete biti primljeni i sa 0 bodova ako budete među najboljih 50 kandidata. Ipak, izlazak na prijemni ispit je obavezan, pa makar predali i prazan list.
(više…)

Sve novosti

Događaji

Razvoj softvera

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu pokrenut je stručni studij pod nazivom "Razvoj softvera".

Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom. Studij traje dvije godine (četiri semestra).

Završetkom studija stiče se zvanje: Stručni specijalista za razvoj softvera

Više informacija