Nastavni plan i program

Nastavni plan i program

Od akademske 2019/2020. važi novi nastavni plan i program u prilogu.

I SEMESTAR
PredmetECTSČasovaNastavnik
Matematika u računarstvu 1880R. prof. dr Željko Jurić
Doc. dr Razija Turčinhodžić Mulahasanović
Uvod u programiranje770Doc. dr Vedran Ljubović
Front-end web tehnologije550V. prof. dr Vensada Okanović
Računarska pismenost550Doc. dr Selma Grebović
Uvod u baze podataka550Doc. dr Damir Omerašević
II SEMESTAR
PredmetECTSČasovaNastavnik
Matematika u računarstvu 2880V. prof. dr Selma Hanjalić
Tehnike programiranja770R. prof. dr Željko Jurić
Računarske arhitekture i mreže550R. prof. dr Samir Ribić
Razvoj softvera550Doc. dr Vedran Ljubović
Vjerovatnoća i statistika550V. prof. dr Amela Muratović-Ribić
III SEMESTAR
PredmetECTSČasovaNastavnik
Algoritmi i strukture podataka550R. prof. dr Haris Šupić
Back-end web tehnologije550V. prof. dr Vensada Okanović
Interakcija čovjek-računar550V. prof. dr Dušanka Bošković
Programski jezici i prevodioci550R. prof. dr Samir Ribić
Skladišta podataka550Doc. dr Damir Omerašević
Verifikacija i validacija softvera550R. prof. dr Dženana Đonko
IV SEMESTAR
PredmetECTSČasovaNastavnik
Napredni razvoj softvera550Doc. dr Vedran Ljubović
Osnove informacionih sistema550Doc. dr Anel Tanović
Razvoj mobilnih aplikacija550V. prof. dr Vensada Okanović
Završni rad - praksa15--