Prohodnost

Prohodnost i promjena studija

U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju KS, lica koja završe dvogodišnji stručni studij imaju pravo prohodnosti na prvi ciklus studija. Ovim licima će biti omogućen upis na studij prvog ciklusa "Računarstvo i informatika" na Elektrotehničkom fakultetu, te utvrđene obaveze polaganja razlike predmeta do sticanja diplome prvog ciklusa. Sa ovom diplomom, studenti se zatim mogu prijaviti na konkurs za upis drugog ciklusa studija.

Studenti koji su već upisani na studije prvog ciklusa na Elektrotehničkom fakultetu Sarajevo mogu se prebaciti na dvogodišnji studij, pri čemu se priznaju kao položeni svi predmeti koji postoje u oba plana i programa.

Plan i program studija prohodnosti

I SEMESTAR
PredmetECTS
Inženjerska matematika 17
Osnove elektrotehnike7
Diskretna matematika5
Inženjerska fizika 15
Logički dizajn5
Osnove operacionih istraživanja5
II SEMESTAR
PredmetECTS
Inženjerska matematika 27
Matematička logika i teorija izračunljivosti7
Automati i formalni jezici5
Objektno orjentisana analiza i dizajn5
Računarske arhitekture5
Vještačka inteligencija5