Upis

Upis na studij

Još nije kasno da se prijavite za upis na studij! Kliknite na: upis.unsa.ba

Važna napomena! Iako prijemni ispit nije eliminatoran za stručni studij "Razvoj softvera" (što znači da se možete upisati i sa nula bodova na prijemnom ispitu ako sa zbirom ostalih bodova budete među najboljih 50 kandidata), morate pristupiti prijemnom ispitu da bi vaša prijava bila uzeta u obzir! Obratite pažnju na ovo u slučaju da je stručni studij Razvoj softvera vaš drugi ili treći izbor.

Pravo upisa na stručni studij imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:
- završena četverogodišnja srednja škola (srednja stručna sprema)
- izlazak na prijemni ispit iz elementarne matematike, bez obzira na ostvareni broj bodova.
U studijskoj 2020/2021. godini prijemni ispit nije eliminatoran, ali mu se mora pristupiti.