Novosti

17 Jun

Upis 2021

Kao i prošle godine, u akademskoj 2021/22 će na stručni studij biti upisano 50 samofinansirajućih studenata. Prijemni ispit iz matematike nije eliminatoran nego služi isključivo za rangiranje kandidata.
(više…)

17 Jun

Promjena studijskog programa

Skrećemo pažnju studentima koji žele preći sa studijskih programa prvog ciklusa na ETFu (AE, EE, RI ili TK) na Stručni studij "Razvoj softvera" da trebaju slijediti Pravilnik o ekvivalenciji položenih ispita UNSA.
(više…)

18 Okt

Spisak studenata prve godine po grupama

Spisak studenata prve godine stručnog studija Razvoj softvera po nastavnim grupama nalazi se u prilogu. Raspored časova je objavljen na zvaničnoj courseware stranici Fakulteta.
(više…)

06 Okt

Prvi stručni specijalisti odbranili završne radove

Tokom 5. i 6. 10. 2020. ukupno 8 studenata su, odbranom završnog rada - prakse, uspješno okončali studij, čime su stekli pravo na korištenje zvanja "Stručni specijalista za razvoj softvera". Studentima čestitamo i želimo sve najbolje u budućoj karijeri i studiju.
(više…)

Sve novosti

Događaji

Razvoj softvera

Na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu pokrenut je stručni studij pod nazivom "Razvoj softvera".

Pravo upisa imaju sve osobe sa završenom srednjom školom. Studij traje dvije godine (četiri semestra).

Završetkom studija stiče se zvanje: Stručni specijalista za razvoj softvera

Više informacija